Honda CBR 250 Forum banner
1 - 10 of 10 Posts

·
Registered
Joined
·
1,424 Posts
Going to need to translate that to English...
Google Translate says that's Turkish and Kronos33 says he can't find Rotella where he lives. jkv357.
IPone 10w-40 is a semi-synthetic oil used mostly for 4-stroke scooters in his part of the world.
I think it would probably be fine for the CBR250R, but I'd try to get it in10w-30 if it's available.

Kronos33,
CBR250R için önerilen yağ 10w-40 değil, 10w-30 ağırlıktır. CBR için muhtemelen sorun olmayacak olsa da, varsa doğru ağırlıkta 10w-30 almaya çalışın ve yarı sentetik yağ olduğu için bisikletinizde kullanmaya başladıktan sonra normal yağa geri dönmeyin.
 

·
Registered
Joined
·
4 Posts
Discussion Starter · #6 ·
[QUOTE = "TrueFaith, gönderi: 688521, üye: 170"]
Google Translate bunun Türkçe olduğunu söylüyor ve Kronos33 yaşadığı yerde Rotella'yı bulamadığını söylüyor. jkv357.
IPone 10w-40, dünyanın kendi bölgesinde çoğunlukla 4 zamanlı scooterlarda kullanılan yarı sentetik bir yağdır.
Muhtemelen CBR250R için iyi olacağını düşünüyorum, ancak varsa 10w-30'da almaya çalışacağım.

Kronos33,
CBR250R için yağ 10w-40 değil, 10w-30 ağırlıktır. CBR için muhtemelen sorun olmayacak olsa da, varsa doğru ağırlıkta 10w-30 almaya çalışın ve yalandığı yağ olduğu için bisikletinizde kullanmaya başladıktan sonra normal yağa geri dönmeyin.
[/ ALINTI]
 
1 - 10 of 10 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top